قیر 60-70 مظروف عامل اصلی مرگ یک دختر شناخته شد

قیر 60-70 مظروف یکی از فرآورده های فرعی فرآیندهای صنعت نفت، رایج ترین چسب مورد استفاده در روسازی راه ها و به طور کلی در صنعت ساختمان می باشد.

این یک مخلوط آلی پیچیده از طیف وسیعی از هیدروکربن‌ها است که به چهار خانواده شیمیایی طبقه‌بندی شده‌اند که در مجموع با نام اختصاری فراکسیون SARA شناخته می‌شوند که شامل مواد اشباع، آروماتیک، رزین‌ها و آسفالتین‌ها می‌شود.

از دهه 1940، محققانی که روی قیر و علم وجود، ماهیت و کاربرد آن کار می‌کنند، سازماندهی فضایی و آرایش چندین گونه مولکولی موجود در چسب را بررسی کرده‌اند.

قیر

بنابراین، مدل‌های متعددی در ادبیات پیشنهاد شده‌اند، و کم و بیش با مطالعات تجربی تأیید شده‌اند، اگرچه اکثر آنها وابسته به مدل هستند.

به عنوان مثال، بررسی های ساختاری بر اساس تکنیک های پراکندگی. یکی از محبوب‌ترین مدل‌هایی که با اجماع گسترده (هم از نظر تجربی و هم از نوع مدل‌سازی/محاسباتی) مواجه شده است، مدلی است که هدفش توصیف کلوئیدی ریزساختار قیر است. انواع دیگری از مدل‌ها در ادبیات ظاهر شده‌اند که دیدگاه‌های جایگزینی را برای طرح کلوئیدی پیشنهاد می‌کنند، به همان اندازه معتبر و قادر به ارائه نتایجی هستند که با شواهد تجربی و نظری مطابقت دارند.

با تحریک پیشرفت مداوم تحقیقات در زمینه علم قیر، این بررسی ادبیات با هدف ارائه یک دانش کامل، مستمر و ماهرانه در مورد تلاش‌های مدل‌سازی توضیح داده شده در اینجا، به منظور توصیف دقیق‌تر پیچیدگی ریزساختار قیر است.

در این مجموعه کار، شواهد تجربی، همراه با جزئیات ریزساختار قیر (که حالت کلوئیدی قیر را به تصویر می‌کشد)، به‌ویژه مورد تأکید قرار می‌گیرد.

ما همچنین سعی خواهیم کرد تکامل نتایج تجربی و نظری را که بر جنبه ارتباط و خواص تجمع آسفالتین‌ها در مدل‌های مختلف و سیستم‌های واقعی متمرکز شده‌اند، روشن کنیم.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.